Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe awaria pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 28 ust. 6 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek niezwłocznie usunąć pojazd z przejazdu tramwajowego?