Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

Art. 44 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy uczestnicząc w wypadku drogowym masz obowiązek podać dane właściciela pojazdu na żądanie innej osoby uczestniczącej w tym wypadku?