Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

autostrada

Podstawa prawna:

Art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w przypadku unieruchomienia na autostradzie kierowanego przez siebie pojazdu, masz obowiązek to sygnalizować, umieszczając 100 m za nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy?