Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

holowanie

Podstawa prawna:

Art. 31 ust.1 pkt 2 i 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy podczas holowania pojazdu wolno Ci używać świateł awaryjnych?