Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pole widzenia kierowcy alkohol

Podstawa prawna:

Program szkolenia

Czy spożyty alkohol wpływa na zmianę pola widzenia kierującego pojazdem?