Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) oraz rozp. RM z dn. 22 marca 2011r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. Nr 78 poz. 428 z 2011r.)

Czy substancje psychoaktywne (m. in. "dopalacze") wpływają na zdolność bezpiecznego kierowania pojazdem nawet przez najbardziej doświadczonych kierowców?