Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

Art. 45 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) art. 87 K.w. i 178a K.k.

Czy w każdym przypadku, po zażyciu leku przepisanego przez lekarza, możesz kierować pojazdem?