Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

Art. 45 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy zamierzając kierować pojazdem po zażyciu leków, powinieneś upewnić się, że nie mają one negatywnego wpływu na twój stan psychofizyczny?