Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

§ 58 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać samochodem osobowym na drodze za tym znakiem?

  • 90 km/h.
  • 100 km/h.
  • 110 km/h.