Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 3 pkt. 1 lit. c Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) § 27 ust, 1 pkt. 3 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze za tym znakiem?

  • 80 km/h.
  • 90 km/h.
  • 100 km/h.