Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

prędkość obszar zabudowany

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w związku z § 58 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Kiedy na obszarze zabudowanym obowiązuje dopuszczalna prędkość 50 km/h?

  • Od zmierzchu do świtu.
  • Od godziny 23.00 do 5.00.
  • Od godziny 5.00 do 23.00.