Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

prędkość obszar zabudowany

Podstawa prawna:

Art. 31 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Jakiej prędkości nie możesz przekraczać na obszarze zabudowanym, holując samochodem osobowym inny pojazd silnikowy?

  • 30 km/h.
  • 40 km/h.
  • 50 km/h w godzinach 5.00-23.00 i 60 km/h w godzinach 23.00-5.00.