Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) § 58 ust, 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać na drodze za tym znakiem?

  • Do 50 km/h.
  • Do 30 km/h.
  • Do 20 km/h.