Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

pasy bezpieczeństwa

Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy podczas jazdy w takich warunkach drogowych powinieneś korzystać z pasów bezpieczeństwa?

  • Nie, gdy poruszam się z niewielką prędkością.
  • Tak, w każdym przypadku.
  • Tak, ale tylko w przypadku jazdy z prędkością większą niż 50 km/h.