Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

hamowanie prędkość

Podstawa prawna:

Program szkolenia

Jak, w przybliżeniu, wzrasta długość drogi hamowania pojazdu przy dwukrotnie większej prędkości?

  • Czterokrotnie.
  • Trzykrotnie.
  • Dwukrotnie.