Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

odstęp od innych pojazdów

Podstawa prawna:

Art. 47a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Jaki minimalny odstęp od pojazdu poprzedzającego powinieneś zachować, stojąc w tunelu, w zatorze drogowym tzw korku?

  • 3 m.
  • 5 m.
  • 7 m.