Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

odstęp od innych pojazdów

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Od czego, w szczególności, zależy bezpieczny odstęp, który powinieneś zachować w tej sytuacji?

  • Od prędkości, z jaką jedziesz.
  • Od mocy silnika w pojeździe.
  • Od szerokości jezdni.