Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

hamowanie

Podstawa prawna:

Zagadnienie nienormowane prawnie

Czego możesz się spodziewać podczas gwałtownego hamowania w takich warunkach drogowych?

  • Zwiększonej przyczepności kół do jezdni.
  • Zwiększonej siły tarcia.
  • Zmniejszonej przyczepności kół do jezdni.