Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

trudne warunki drogowe

Podstawa prawna:

Program szkolenia oraz art. 19 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czego powinieneś się spodziewać skręcając na oblodzonym skrzyżowaniu?

  • Niepogorszonej przyczepności, jeżeli jedziesz z dopuszczalną prędkością.
  • Zmniejszonej przyczepności kół do nawierzchni, utrudniającej skręcanie.
  • Niepogorszonej przyczepności, jeśli pojazd wyposażony jest w system przeciwblokujący (ABS).