O wiedzę z zakresu pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu oraz umiejętność rozróżniania miejsc, gdzie włączanie następuje. (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo włączanie się do ruchu

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 2 w zw. z ust. 1 zdanie wstępne ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Czy włączając się do ruchu po zabraniu pasażera, masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, który skręca w lewo na stanowisko postojowe?