Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 9 pkt. 2 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

Czego możesz spodziewać się na tak oznakowanej drodze?

  • Bezkolizyjnego przepustu pod drogą dla dzikich zwierząt.
  • Dzikich zwierząt przebiegających przez drogę.
  • Zwierząt pędzonych przez drogę.