Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

trudne warunki drogowe

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 , art. 5 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

Jak utrzymasz właściwy tor jazdy, gdy poruszasz się drogą ekspresową w gęstej mgle?

  • Uwzględniając znaki poziome wyznaczające pasy ruchu.
  • Obserwując znaki pionowe.
  • Obserwując wskazania nawigacji satelitarnej.