Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

Program szkolenia oraz art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy w czasie jazdy w nocy masz obowiązek zwiększyć uwagę?

  • Tak, ponieważ widoczność w nocy jest ograniczona.
  • Nie, ponieważ w nocy ruch na drodze jest mniejszy.
  • Nie, ponieważ w nocy możesz włączyć światła drogowe.