Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 51 ust. 3 Art. 30 ust. 3 Art. 51 ust. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Kiedy masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania?

  • Gdy z przeciwka nadjeżdża inny pojazd.
  • Gdy zaczyna padać deszcz.
  • Gdy wjeżdżasz na obszar zabudowany.