Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

Art. 51 ust. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Kiedy masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania?

  • Zawsze, gdy widzisz pojazd poprzedzający.
  • Zawsze, gdy istnieje możliwość oślepienia kierującego pojazdem poprzedzającym.
  • Zawsze, gdy widzisz pojedynczego pieszego na jezdni.