Zagrożenia związane z ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

trudne warunki drogowe

Podstawa prawna:

Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012, poz. 1019).

Jakiego zachowania powinieneś unikać podczas jazdy w takich warunkach drogowych?

  • Jazdy z dużą prędkością.
  • Utrzymywania stałej, niewielkiej prędkości jazdy.
  • Hamowania z użyciem silnika.