Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Program szkolenia oraz art. 22 ust. 4 i art. 2 pkt 23 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Kiedy, w tej sytuacji, wolno Ci powrócić na prawy pas ruchu, po wykonaniu manewru wyprzedzania?

  • Niezwłocznie po zauważeniu krawędzi wyprzedzanego pojazdu w lusterku zewnętrznym.
  • Niezwłocznie po zauważeniu światła wyprzedzanego pojazdu w lusterku zewnętrznym.
  • Po upewnieniu się, że nie zmusi to kierującego pojazdem wyprzedzanym do hamowania lub zmiany toru jazdy.