Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Program szkolenia

Jak powinieneś się zachować przed rozpoczęciem wyprzedzania przy dobrej przejrzystości powietrza, aby zapewnić sobie optymalną widoczność drogi?

  • Zbliżę się maksymalnie do pojazdu jadącego przede mną.
  • Będę utrzymywać odstęp od pojazdu poprzedzającego, wystarczający do obserwacji drogi przed tym pojazdem.
  • Użyję sygnału dźwiękowego, żeby zmusić kierującego poprzedzającym pojazdem do zjechania na pobocze lub pas awaryjny.