Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

technika kierowania pojazdem

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (poz. 1019)

Na jakim biegu powinieneś rozpocząć jazdę na suchej nawierzchni?

  • Drugim.
  • Najniższym.
  • Dowolnym.