Zagrożenia związane z ruchem drogowym (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

hamowanie

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (poz. 1019)

W jaki sposób powinieneś hamować awaryjnie samochodem osobowym wyposażonym w układ przeciwblokujący (ABS)?

  • Mocno wcisnąć pedał hamulca i nie zwalniać go w chwili zadziałania układu ABS.
  • Mocno wcisnąć pedał hamulca i zmniejszyć nacisk w chwili zadziałania układu ABS.
  • Hamować pulsacyjnie aż do zadziałania układu ABS.