Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

Art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Który z wymienionych dokumentów określa dopuszczalną liczbę osób przewożonych pojazdem samochodowym?

  • Dowód rejestracyjny.
  • Prawo jazdy.
  • Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.