Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pasy bezpieczeństwa

Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Kto ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa?

  • Tylko kierujący i pasażer siedzący na przednim siedzeniu.
  • Kierujący i pasażer - na przednim siedzeniu zawsze, a na tylnym tylko wówczas, gdy pojazd porusza się poza obszarem zabudowanym.
  • Kierujący i wszyscy pasażerowie.