Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

kierowanie pojazdem

Podstawa prawna:

Art. 45 ust.2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy naruszasz przepisy ruchu drogowego, jeżeli kierując pojazdem rozmawiasz przez telefon trzymając go w ręku?

  • Nie, pod warunkiem panowania nad pojazdem.
  • Nie, pod warunkiem, że telefon trzymam oddalony od ucha z włączonym trybem głośnomówiącym.
  • Tak, nawet wówczas gdy telefon trzymam oddalony od ucha z włączonym trybem głośnomówiącym.