Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pasy bezpieczeństwa

Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Na których drogach publicznych masz obowiązek zapinać pasy bezpieczeństwa?

  • Na wszystkich drogach.
  • Tylko na drogach twardych.
  • Tylko na drogach poza obszarem zabudowanym.