Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

pasy bezpieczeństwa

Podstawa prawna:

art. 39 ust. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy wolno Ci przewozić przedszkolaka na kolanach osoby dorosłej?

  • Tak, tylko na tylnym siedzeniu.
  • Nie.
  • Tak, jeżeli korzysta się z pasów bezpieczeństwa.