Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm.)

Którym z wymienionych zespołów pojazdów możesz kierować mając prawo jazdy kategorii B?

  • Samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 t z przyczepą lekką.
  • Ciągnikiem rolniczym z dwiema przyczepami.
  • Samochodem osobowym z przyczepą, których łączna dopuszczalna masa całkowita wynosi 4,5 t.