Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

przewóz ładunku

Podstawa prawna:

Art. 61 ust. 6 pkt 2 i ust. 9 pkt 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Jaka jest maksymalna dopuszczalna odległość, licząc od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu, na którą może wystawać ładunek przewożony pojazdem samochodowym?

  • 2 m.
  • 1 m.
  • 0,5 m.