Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

przyczepa

Podstawa prawna:

Art. 62 ust. 4a Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej?

  • 18,75 m.
  • 17,75 m.
  • 15 m.