Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

Art. 44 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Którą z tych czynności ma obowiązek wykonać uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni?

  • Niezwłocznie usunąć pojazd z drogi, aby nie utrudniał ruchu.
  • Niezwłocznie pozbierać uszkodzone części pojazdu z jezdni, aby nie utrudniały ruchu.
  • Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję.