Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

holowanie

Podstawa prawna:

art. 2 pkt 49) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

Co nazywamy zespołem pojazdów?

  • Samochód osobowy z przyczepą.
  • Motocykl z bocznym wózkiem.
  • Pojazdy silnikowe złączone w celu holowania.