Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

wyposażenie pojazdu

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.)

Który z wymienionych przedmiotów należy do obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu osobowego?

  • Koło zapasowe.
  • Apteczka doraźnej pomocy.
  • Gaśnica.