Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art. 60 ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Czy dozwolone jest oddalanie się od pojazdu, gdy jego silnik jest w ruchu?

  • Nie.
  • Tak, pod warunkiem, że pojazd pozostaje w polu widzenia.
  • Tak, na czas nie dłuższy niż 1 minutę.