O znajomość znaczenia znaku B-2 (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki zakazu

Podstawa prawna:

§ 17 ust.1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci skręcić w prawo?