Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

obsługa pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 81 ust. 6 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

W jakim terminie masz obowiązek przeprowadzać okresowe badanie techniczne samochodu osobowego?

  • Zawsze co 3 lata.
  • Zawsze co 2 lata.
  • Przed upływem terminu podanego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.