Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

Art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. d Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Która z wymienionych przyczyn uzasadnia zatrzymanie prawa jazdy?

  • Zakrycie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, które powinny być widoczne w pojeździe.
  • Nie poddanie pojazdu badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie.
  • Upłynięcie terminu ważności prawa jazdy.