Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

stan techniczny pojazdu obsługa pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 81 ust. 11 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

W jakim przypadku masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne samochodu osobowego?

  • Po zmianie właściciela pojazdu.
  • Po skierowaniu przez organ kontroli ruchu drogowego.
  • Po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia OC.