Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

obsługa pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 73 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) § 12 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322)

Co powinien zrobić właściciel samochodu osobowego w przypadku utraty tablicy rejestracyjnej?

  • Jeździć z jedną tablicą.
  • Niezwłocznie zastąpić tablicę rejestracyjną inną, bez znaku legalizacji.
  • Wystąpić z wnioskiem o wydanie zalegalizowanego wtórnika tablicy rejestracyjnej.