Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

alkohol

Podstawa prawna:

Art. 46 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) Art. 45 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Która z tych wartości, określających zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza oznacza, że prowadzenie samochodu osobowego jest zabronione?

  • 0,05 mg.
  • 0,1 mg.
  • 0,025 mg.