Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

stan techniczny pojazdu obsługa pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 83 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Gdzie należy przeprowadzać okresowe badania techniczne pojazdu?

  • W każdym dobrze wyposażonym warsztacie samochodowym.
  • W autoryzowanej stacji napraw, która serwisuje pojazd.
  • W podstawowej lub okręgowej stacji kontroli pojazdów.