Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

pasy bezpieczeństwa

Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) Tab. 1 pkt 9.1.12 s. 11994 Rozporządzenia MI z dnia 18 września 2009 w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzenia badań (Dz. U. nr 155 poz. 1232)

Jakie mogą być skutki niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez kierowcę?

  • Większe uszkodzenia pojazdu podczas kolizji.
  • Większe obrażenia ciała kierowcy podczas wypadku.
  • Uszkodzenie poduszki powietrznej.